BLOG

  • Home
  • BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı hatırlatma dozu (3. doz): NEJM makalesi

BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı hatırlatma dozu (3. doz): NEJM makalesi

İsrailde 60 yaş ve üzeri çok sayıda katılımcının yer aldığı bu çalışmada; doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ciddi hastalık oranlarının 3.…

BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı 6 aylık takipte güvenlik ve etkinlik verileri

NEJM’de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz…

mRNA aşıları COVID-19 ilişkili hospitalizasyonu önlüyor!!

Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde…

BNT162b2 mRNA Covid-19’un Güvenliği Ulusal Bir Ortamda Aşı

Makale için tıklayınız

CMS CORONAVİRÜS SAYISINDAYIZ

Varyant Virüs Ne Demektir?

ÜLKEMİZDE 4. DOZ COVID-19 AŞISI UYGULANMASI HAKKINDA KLİMİK GÖRÜŞÜ

Bilindiği gibi COVID-19’a karşı acil kullanım onayı almış olan aşıların, gerek Faz-3 çalışmalarında, gerekse gerçek yaşam verilerinde hastalıktan koruyucu etkinliklerinin…

mRNA aşılarına bağlı miyokardit ve perikardit gelişimi

Amerika’da elektronik medikal kayıtların incelenmesi sonucu elde edilen verilere göre; mRNA aşılarından sonra miyokardit ve perikardit görülme sıklığında aşılama öncesi…

Toplumsal Boyutta Üçüncü Doz COVID-19 Aşılamasının Olası Etkileri

Üçüncü doz aşılama uygulaması hakkında görüş yazısı JAMA’da yayınlanan bu yazıda toplum bazında üçüncü doz aşı uygulamasında bulunan ülkelere global…

SARS-CoV-2 varyantlarını izleme

COVID-19’a neden olan sars-cov-2 de dahil olmak üzere tüm virüsler zamanla değişir. Çoğu değişikliğin virüsün özellikleri üzerinde çok az veya…

COVID-19 Vakası Tespit Edildikten Sonra Gemide Kapalı Kalan 3000 Konuk Singapur Seyahat Gemisini Terk Ediyor

Seyahat gemisinde bir COVID-19 vakasının tespit edilmesinin ardından yaklaşık 3000 yolcu ve mürettebat günün büyük bir bölümünde kamaralarında kapalı kaldı…