BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı 6 aylık takipte güvenlik ve etkinlik verileri

Eyl 20, 2021
BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı 6 aylık takipte güvenlik ve etkinlik verileri

NEJM’de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz 1-2-3 çalışmada; aşı etkinliğinin takip boyunca giderek azalmakla beraber hala yüksek olduğunu ve ciddi yan etki oranlarının plasebo kolu ile benzer olduğunu gösteriyor.

 

Makalenin tam metni için lütfen tıklayınız.