Laboratuvarımızda Covid Test

Tem 2, 2020
Laboratuvarımızda Covid Test

Biolab Laboratuvarlar Grubu’nda hızlı tanı kapsamındaki “KART yada KASET test olarak adlandırılan ve hata oranı yüksek test kitleri hariç” tüm yöntemler kullanılmakta olup süreç laboratuvar bünyesindeki 4 adet Mikrobiyoloji Uzmanınca yönetilmektedir.

Covid-19 antikorlarının tespit edildiği hızlı Kart testlerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin düşük olduğu yönünde tartışmalar vardır.Laboratuvarımızda yaptığımız çoklu sayıda karşılaştırmalı çalışma özellikle belirtisiz geçirenlerde oluşan düşük düzey antikor yanıtının kart testler tarafından saptanamadığını ortaya koymuştur.

IgG antikoru pozitif saptanmış bireylerin için bu sonuç, Covid-19 enfeksiyonunu geçirmiş olduklarını gösteren çok önemli bir parametredir. Özellikle hastalığı belirtisiz olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesi için tek yöntemdir.

Bireylerin iş hayatına ve normal yaşamlarına dönmeleri için antikor testleri “bağışıklık belgesi” olarak önem kazanacağı kabul edilmektedir.