BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı hatırlatma dozu (3. doz): NEJM makalesi

İsrailde 60 yaş ve üzeri çok sayıda katılımcının yer aldığı bu çalışmada; doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ciddi hastalık oranlarının 3.…

BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı 6 aylık takipte güvenlik ve etkinlik verileri

NEJM’de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz…

mRNA aşıları COVID-19 ilişkili hospitalizasyonu önlüyor!!

Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde…

BNT162b2 mRNA Covid-19’un Güvenliği Ulusal Bir Ortamda Aşı

Makale için tıklayınız