Pfizer-BioNtech mRNA Aşısı Gerçek Yaşam Verisi: NEjM Makalesi

İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer-BioNtech aşısının gerçek yaşam koşullarındaki etkinliği eşleştirilmiş analizlerle (matched) incelenmiş. Çalışmaya 596.618 kişi dahil edilmiş. Sonuçlar…

Ciddi COVID-19 hastalarında bulaştırıcılık daha uzun sürüyor: CMI Makalesi

İspanya’dan yapılan bu araştırmada ciddi COVID-19 hastalarından alınan üst ve alt solunum yolu örneklerinde canlı virüsün daha uzun süre (4…

Covid-19 Mikrobiyolojik Tanı Testlerinin Pandemide Akılcı Kullanımı

Covid-19 Mikrobiyolojik Tanı Testlerinin Pandemide Akılcı Kullanımı

Tehdit Oluşturan Güncel Sars-Cov-2 Varyantları Hakkında Bilgi Notu

Virüslerin, özellikle de koronavirüsler gibi RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genomlarında mutasyonlar gelişir. Mutasyonların çoğunun anlamlı bir etkisi olmamakla…